Gem Edu Education

Sự kiện Phỏng vấn Học bổng - Hội thảo Du học Hot nhất 2022

Lịch sự kiện sắp tới

Chưa có sự kiện

Thời gian Sự kiện Trường đối tác Đăng ký

Sự kiện hot


Sự kiện vừa qua

Có hẹn với DAYTON

Free

09:00, 16/04/2023

433 Phan Châu Trinh, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

Có hẹn với UniversityofArizona (UA)

Free

16:00, 14/04/2023

433 Phan Châu Trinh, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

Ghi danh UCW (University Canada West)

Free

21:00, 01/06/2023

433 Phan Châu Trinh, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

Chương trình chuyển tiếp duy nhất đảm bảo vào Top 50 Đại học Mỹ US

Free

08:00, 30/04/2023

433 Phan Châu Trinh, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Đà Nẵng